• LOGO_ECS

  Prvé výročné valné zhromaždenie Európskej organizácie kybernetickej bezpečnosti

  21. júna 2017 sa v Bruseli uskutočnilo výročné valné zhromaždenie Európskej organizácie kybernetickej bezpečnosti (ECSO). ECSO v súčasnosti združuje už viac ako 200 subjektov verejného a súkromného sektora, akademickej obce, subjektov rozvoja a výskumu. V rámci zmluvného verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti (cPPP) zameriava svoju činnosť predovšetkým na výskum a inovácie. Na zhromaždení bolo predovšetkým zhodnotené doterajšie ročné pôsobenie...
 • flag-2313980_640

  Rada pre zahraničné veci schválila závery Rady o spoločnej diplomatickej reakcii EÚ voči škodlivým kybernetickým operáciám

  19. júna 2017 schválila Rada pre zahraničné veci (Foreign Affairs Council) závery Rady o spoločnej diplomatickej reakcii EÚ voči škodlivým kybernetickým operáciám (tzv. kybernetický diplomatický toolbox). Škodlivý kybernetický útok predstavuje z medzinárodného pohľadu nelegitímny čin, ktorého cieľom je vyvolať neprimeraný diplomatický, informačný, vojenský alebo ekonomický tlak na napadnutý štát. Vytvorenie spoločnej diplomatickej reakcie proti škodlivým kybernetickým...
 • law-447487

  Očakávaný návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti je v MPK

  26. mája 2017 predložil Národný bezpečnostný úrad do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti. Ide o zásadný krok smerujúci k vytvoreniu základného legislatívneho rámca, ktorý umožní realizáciu kľúčových opatrení dôležitých pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru. Súčasná svetová situácia nekompromisne ukazuje, že povinnosťou každej krajiny je zabezpečiť ochranu informácií umiestnených v kybernetickom priestore. Práve zákon o kybernetickej bezpečnosti...
 • Globsec_Cover

  GLOBSEC 2017

  26. – 28. mája 2017 v Bratislave prebieha konferencia GLOBSEC 2017. Ide o jednu z najvýznamnejších konferencií v oblasti bezpečnosti, na ktorej sa stretávajú odborníci na bezpečnostnú politiku z celého sveta. GLOBSEC je nezávislá, nestranná a mimovládna organizácia, ktorá nadväzuje svojou činnosťou na prácu Slovenskej atlantickej komisie z roku 1993. Jej cieľom je formovať celosvetovú diskusiu prostredníctvom výskumných aktivít a spájať kľúčových...