• Budova Rady EÚ počas slovenského predsedníctva

  Slovensko prvý krát viedlo skupinu Friends of Presidency on Cyber Issues

  V Bruseli sa 22. júla 2016  v priestoroch Rady EÚ uskutočnilo zasadnutie skupiny  Friends of Presidency on Cyber Issues (Priatelia predsedníctva pre kybernetické záležitosti). Zasadnutie viedla prvý krát Slovenská republika, ako predsedajúca krajina Rady EÚ 2016. Skupinu tvoria zástupcovia všetkých členských krajín EÚ a zameriava sa predovšetkým na otázky kybernetickej bezpečnosti. Na začiatku zasadnutia sa   v stručnosti predstavili hlavné priority slovenského predsedníctva  v...
 • Konferencia o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  Konferencia o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  Ministerstvo obrany SR organizovalo 20. júla 2016 konferenciu o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorú otvoril minister obrany Peter Gajdoš. Cieľom podujatia bolo prediskutovať na odbornej úrovni možnosti spolupráce v kybernetickej bezpečnosti.  Pozvanie na udalosť prijal aj úrad, za ktorý jeho vyslaný zástupca vystúpil v sekcii spolupráca na politickej úrovni s témou prezentácie “The challenges of cyber space...
 • Podpísanie verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  Podpísanie verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  V Štrasburgu sa 5. júla 2016 uskutočnil ceremoniál podpísania verejno-súkromného partnerstva medzi Európskou komisiou (EK) a Európskou organizáciou kybernetickej bezpečnosti (ECSO). Za EK zmluvu podpisoval eurokomisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger a za ECSO jej prvý predseda Luigi Rebbufi. Úrad ako zakladajúci člen ECSO sa ceremoniálu zúčastnil prostredníctvom svojho zástupcu. Zmluvu následne podpísali všetci zástupcovia členov ECSO. Verejno-súkromné...
 • preview-full-cyber week 2016

  Prestížna medzinárodná konferencia Cyber Week 2016

  V dňoch 19.-23. júna 2016 sa v Tel Avive uskutočnil 6.ročník medzinárodnej konferencie Cyber Week 2016, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné konferencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  Na jednom mieste sa majú možnosť stretnúť svetoví odborníci spoločne s akademickou obcou, výskumnými a bezpečnostnými pracovníkmi, zahraničnými diplomatmi a aj zástupcami štátnych inštitúcií, ktoré majú ako kompetenciu oblasť kybernetickej bezpečnosti.  Podujatie má za svoj...