• Workshop_NIS

  V Bratislave sa uskutočnil Workshop o sieťovej a informačnej bezpečnosti v EÚ

  Úrad v spolupráci s Agentúrou EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť  (ENISA) organizoval v dňoch 17. – 18. októbra 2016 v Bratislave Workshop o sieťovej a informačnej bezpečnosti v EÚ. Išlo o jedno z oficiálnych podujatí slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Primárnym cieľom bolo predstaviť odbornej verejnosti špecifické výzvy a príležitosti, ktoré pre EÚ a členské štáty vyplynuli po prijatí smernice NIS. Podujatie otvoril riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti...
 • skolenie

  Pozvánka pre podnikateľov na prezentáciu

  V záujme informovať podnikateľov úrad pripravuje vo svojich priestoroch prezentáciu na tému „Postup podnikateľa pred vydaním potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti“, ktorá sa uskutoční v dvoch termínoch: 27.10.2016 o 9,00 h 13.12.2016 o 9,00 h Prezentáciu si môžete stiahnuť tu. Záujemcovia sa môžu nahlásiť elektronicky na adrese: podatelna@nbu.gov.sk
 • ilustracna_foto_DS

  Zákon o dôveryhodných službách nadobudol účinnosť

  V Zbierke zákonov SR bol publikovaný zákon o dôveryhodných službách, ktorý nahrádza v plnom rozsahu zákon o elektronickom podpise. Nový zákon upravuje podmienky poskytovania dôveryhodných služieb, povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb a pôsobnosť úradu v tejto oblasti. Zákon vznikol na základe prijatia európskeho nariadenia eIDAS, ktorého cieľom je v členských krajinách EÚ zosúladiť požiadavky pre vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie.      
 • Medzinárodné podujatie "Digital Assembly 2016"

  Medzinárodné podujatie „Digital Assembly 2016“ v Bratislave

  V Bratislave sa počas 28. – 29. septembra 2016 uskutočnilo medzinárodné podujatie „Digital Assembly 2016“ za účasti úradu. Organizátormi boli Európska komisia a Rada EÚ, ktorej aktuálne predsedá Slovenská republika. Podujatie sa zameriavalo na „Jednotný digitálny trh“ (Digital Single Market) a na témy digitalizácie európskeho priemyslu, elektronický obchod, internet vecí (IoT) a elektronické súkromie (ePrivacy). Na podujatí Európska komisia informovala...