• 2018-04-13

  Prvý zo série workshopov k zákonu o kybernetickej bezpečnosti

  V bratislavskom hoteli Bôrik sa 13. apríla 2018 uskutočnil workshop zameraný na objasnenie postavenia a povinností prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb. 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon o kybernetickej bezpečnosti. Ide o prvú legislatívnu normu, ktorá komplexne poníma problematiku bezpečnosti v národnom kybernetickom priestore. Zavádza nové povinnosti pre regulované subjekty, sústreďuje hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov v jednotnom informačno-komunikačnom bode a štandardizuje bezpečnostné požiadavky...
 • 20180329_bestSlovakia

  Slovenská republika bola zaradená na prvé miesto v globálnom indexe kybernetickej bezpečnosti NCSI

  Do globálneho indexu kybernetickej bezpečnosti NCSI (National Cyber Security Index) pribudlo osem nových krajín. Jednou z týchto krajín je aj Slovenská republika, ktorá sa zároveň stala jeho novým lídrom. Toto umiestnenie odzrkadľuje vysokú mieru úsilia investovaného do rozvoja kybernetickej bezpečnosti v uplynulých rokoch. Slovensko dosiahlo maximálne skóre v 7 z 12 hodnotených indikátorov a s celkovým...
 • Cyber_circle_1920x1440_4x3

  V Zbierke zákonov SR bol publikovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti

  9. marca 2018 bol v Zbierke zákonov SR publikovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti, pod číslom 69/2018. Ide o prvú legislatívnu normu, ktorá upravuje kybernetickú bezpečnosť v Slovenskej republike. Účinnosť nadobudne 1. apríla 2018. Zákon ustanovuje minimálne bezpečnostné a notifikačné požiadavky za účelom zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti a ďalej upravuje: pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti, jednotný...
 • aktualita_cybersecurity_expertise

  Výzva na registráciu do „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“

  Európska komisia vykonáva mapovanie existujúcich kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti (verejné, súkromné, akademické, atď.) s cieľom podnietiť výskum, vývoj a inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Výsledky tohto mapovania budú prenesené do tzv. „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“ (Cybersecurity Atlas), ktorý bude verejne prístupný a bude cenným nástrojom a referenciou pre odbornú komunitu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá hľadá...