• Cyber_Coalition_2016

  Medzinárodné cvičenie Cyber Coalition 2016 dopadlo úspešne

  V dňoch 28.11. – 02.12. 2016 sa v estónskom Tartu uskutočnilo medzinárodné cvičenie Cyber Coalition 2016 (CC16). Cvičenie organizovalo Spojenecké veliteľstvo NATO pre transformáciu (ACT) za podpory Centra excelentnosti NATO pre kybernetickú obranu v Estónsku. Zúčastnilo sa ho 27 členských krajín NATO, vrátane Slovenskej republiky, ktorú aktívne reprezentovali príslušníci Národného bezpečnostného úradu, zástupcovia z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické...
 • Konferencia_o _kybernetickej_ bezpečnosti_01

  Konferenciou o kybernetických záležitostiach vyvrcholilo slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  14. decembra 2016 sa v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ uskutočnila konferencia o kybernetických záležitostiach (Conference on Cyber Issues), ako symbolické vyvrcholenie úspešného predsedníctva SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Toto významné podujatie, zaradené do oficiálneho programu pod hlavičkou predsedníctva SR v Rade EÚ, bolo organizované Stálym zastúpením SR pri EÚ v spolupráci so Slovenskou styčnou...
 • HWP_Cyber_inaugural_SKPRES

  Posledné zasadnutie Horizontálnej pracovnej skupiny pre kybernetické záležitosti v rámci SK PRES

  9. decembra 2016 sa v Bruseli uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie Horizontálnej pracovnej skupiny pre kybernetické záležitosti (HWP), ktoré bolo zároveň záverečným v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES). Počas roka 2016 sa pod taktovkou Slovenskej republiky uskutočnilo päť zasadnutí skupiny, na ktorých sa slovenskému tímu zloženého zo zástupcov úradu a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli...
 • Logo_SK-PRES

  Rada ministrov pre všeobecné záležitosti schválila Závery k posilneniu odolnosti kybernetického systému Európy

  Slovenskému predsedníctvu sa na zasadaní Rady ministrov pre všeobecné záležitosti, ktoré sa konalo 15. – 16. novembra 2016 v Bruseli, podarilo presadiť schválenie Záverov k posilneniu odolnosti kybernetického systému Európy a podpore konkurencieschopného a inovačného odvetvia kybernetickej bezpečnosti. Úvodnú diskusiu o tomto strategickom dokumente zahájilo slovenské predsedníctvo s členskými štátmi v júli 2016. Materiál bol s ohľadom na citlivosť jeho obsahu a tiež s cieľom dosiahnuť...