• Logo_SK-PRES

  Rada ministrov pre všeobecné záležitosti schválila Závery k posilneniu odolnosti kybernetického systému Európy

  Slovenskému predsedníctvu sa na zasadaní Rady ministrov pre všeobecné záležitosti, ktoré sa konalo 15. – 16. novembra 2016 v Bruseli, podarilo presadiť schválenie Záverov k posilneniu odolnosti kybernetického systému Európy a podpore konkurencieschopného a inovačného odvetvia kybernetickej bezpečnosti. Úvodnú diskusiu o tomto strategickom dokumente zahájilo slovenské predsedníctvo s členskými štátmi v júli 2016. Materiál bol s ohľadom na citlivosť jeho obsahu a tiež s cieľom dosiahnuť...
 • ITAPA-2016

  V Bratislave dnes štartuje ITAPA 2016: Make IT easy

  V dňoch 14. a 15. novembra 2016 sa v Bratislave v hoteli Crowne Plaza koná medzinárodný kongres ITAPA 2016. Ide o jedno z najvýznamnejších podujatí na Slovensku, ktoré sa zameriava na informatizáciu verejnej správy (eGovernment). Účastníci si môžu vypočuť príspevky domácich i zahraničných spíkrov na rôzne aktuálne témy, ako napríklad stav eHealth na Slovensku, elektronizácia verejnej správy, alebo akú revolúciu môžeme...
 • V4_final

  Slovenská republika prvýkrát prebrala predsedníctvo Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť

  27.-28. 10. 2016 sa vo Varšave uskutočnilo stretnutie Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť (Central European Cyber Security Platform – CECSP). Za Slovenskú republiku sa stretnutia zúčastnili predstavitelia úradu, CSIRT-u SK (DataCentrum) a Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Počas druhého dňa rokovania riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu Národného bezpečnostného úradu oficiálne prebral predsedníctvo v CECSP od súčasnej...
 • Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

  Čo priniesol Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti?

  Október je predovšetkým v IT bezpečnostnej komunite známy ako Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Month – ECSM). Počas tejto kampane sa EÚ a jej Agentúra pre sieťové a informačné systémy (ENISA) snaží v členských krajinách u svojich občanov zvýšiť kybernetické a bezpečnostné povedomie prostredníctvom organizovania množstva podujatí a workshopov. Lightmotívom tohoročnej kampane sa stala myšlienka „Kybernetická bezpečnosť je spoločnou zodpovednosťou!...