Zariadenia pre podpis a pečať (QSCD)

Uvedené produkty je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), kvalifikovaných certifikátov na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate.

Certifikované zariadenia – QSCD podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014

Osobné zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu (smart karta)

Názov zariadenia, verzia

Žiadateľ o certifikáciu

Certifikát NBÚ
platný do

Výrobca

 

 

 

Zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu v ktorom kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb spravujú údaje na vyhotovenie elektronického podpisu v mene podpisovateľa (autentifikačný modul spojený s HSM)

Názov zariadenia, verzia

Žiadateľ o certifikáciu

Certifikát NBÚ
platný do

Výrobca

 

 

 

Certifikované zariadenia – SSCD

Názov zariadenia, verzia

Žiadateľ o certifikáciu

Certifikát NBÚ
platný do

Výrobca

Čipová karta STARCOS SPK 3.0

První certifikační autorita, a.s.,
Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Česká republika

07. 08. 2021

Chip: Philips Smart MX P5CT072 Semiconductors, Nemecko
OS: STARCOS 3.0 Giesecke & Devrient, Nemecko

Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB
verzia CardOS V4.3B – DSDA

Disig, a.s., Záhradnícka 151,
824 08 Bratislava

22. 06. 2020

Chip: SLE66CX322P/SLE66CX642P Infineon Technologies, Nemecko
 OS: CardOS 4.3B Siemens IT Solutions and Services, Nemecko

Čipová karta Siemens
verzia CardOS V4.4 – DSDA

Disig, a.s., Záhradnícka 151,
824 08 Bratislava

15. 12. 2021

Chip: SLE66CX680PE Infineon Technologies, Nemecko
OS: CardOS 4.4 Siemens IT Solutions and Services, Nemecko

SafeNet eToken (Smartcard or USB token)
Version 9.1.2 Athena IDProtect/OS755 Java Card on Atmel AT90SC25672RCT-USB Microcontroller embedding IDSign applet

PSCA, ViaSec, s.r.o., Borská 6,
841 04 Bratislava

zahraničný certifikát
( § 24 ods. 16 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise)

Athena Smartcard Solutions, Japonsko
Inside Secure S.A., UK

Čipová karta PROID+ ZEP verzia v. 2.x

Disig, a.s., Záhradnícka 151,
824 08 Bratislava

11. 09. 2019

Monet+, Česká republika

Gemalto IDPrime MD verzia MD 3840

Disig, a.s., Záhradnícka 151,
824 08 Bratislava

20. 10. 2019

Gemalto N.V., Holandsko

Čipová karta STARCOS SPK 3.2
verzia STARCOS SPK v. 3.2

První certifikační autorita, a.s.,
Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Česká republika

22. 10. 2020

Chip: SLE66CX680PE Infineon Technologies, Nemecko
 OS: STARCOS 3.2 Giesecke & Devrient, Nemecko

Čipová karta Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 verzia V1.0

Plaut Slovensko, s.r.o., Karloveská 34, 841 04 Bratislava

26. 06. 2021

Atos IT Solutions and Services, Nemecko

Použité skratky:

  • SSCD – Secure Signature Creation Device
  • QSCD – Qualified Signature Creation Device
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia