• ilustracna-foto-vyzva

  Výzva na predkladanie projektov do súťaže na tému „kybernetická bezpečnosť“

  Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému „kybernetická bezpečnosť“. Každý členský štát môže do súťaže prihlásiť jeden projekt, pričom výber najlepšieho projektu za Slovenskú republiku sa uskutoční prostredníctvom národného kola ECPA 2017, ktoré sa uskutoční...
 • flag-eu

  Európska komisia predstavila „kybernetický balík“

  Európska komisia v kontexte prejavu jej predsedu o stave Únie na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu (13. septembra 2017) predstavila balík iniciatív jednotného digitálneho trhu so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ktorý pozostáva najmä z predstavenia novej Stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ, či návrhu nového mandátu Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Posolstvo Komisie je jednoznačné. Sme v období digitálnej evolúcie a rozvoja...
 • flag-eu

  Predseda Európskej komisie poukázal na potrebu posilnenia kybernetickej bezpečnosti v Európe

  13. septembra 2017 v Štrasburgu vystúpil predseda Európskej komisie Jean-Claude Junkcer pred poslancami Európskeho parlamentu s výročným prejavom o stave Únie. V úvode prejavu zhodnotil činnosti Komisie v kľúčových oblastiach, ktoré boli širším rozpracovaním diskusií zo summitu 27 lídrov EÚ v Bratislave (16. septembra 2016). Následne predstavil svoje priority pre nasledujúci rok a načrtol predstavu plánu pre...
 • MG_1985

  Úrad organizuje workshop ECSO pre podnikateľov

  20. októbra 2017 organizuje úrad workshop Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Organisation – ECSO). Podujatie je určené podnikateľom v oblasti IT, ktorým by úrad v spolupráci s ECSO rád predstavil aktivity organizácie a poukázal na jej ročné pôsobenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.   ECSO je nezávislá organizácia združujúca vyše 200 subjektov verejného a súkromného sektora, akademickej obce a...