Zoznam podnikateľov s platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti     dátum poslednej aktualizácie: 20.02.2018  
Nižšie uvedené údaje sú len informatívne. K rozsahu spôsobilostí podnikateľa vytvárať a uchovávať utajované skutočnosti v rôznych formách sa môže vyjadriť len Národný bezpečnostný úrad.  
  Obchodné meno IČO Typ prístupu k utajovaným skutočnostiam do stupňa utajenia (vrátane) Platnosť potvrdenia do  
Stĺpec1 Stĺpec12 Stĺpec2 Stĺpec3 Stĺpec4 Stĺpec5
A - STUDIO s.r.o. 31 396 526 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
20.06.2022
A2B, s.r.o. 36 010 057 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 05.11.2018
AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. 43 848 435 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 23.11.2020
Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o. 35 864 648 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 23.09.2018
AD ACTA, s.r.o. 36 337 641 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 25.11.2020
ADOTEL-HEX s.r.o. 30 229 162 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 12.04.2021
Adifex, a.s. 46 715 894 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 08.11.2021
AGEM DATA, a.s. 47 157 224 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
07.07.2022
Agentúra S + L s.r.o. 36 266 477 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 12.05.2018
AgroMed, s.r.o. 36 620 165 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
21.08.2022
A.I.S., s.r.o. 35 768 240 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 27.11.2022
AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. 00 697 516 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
11.12.2019
ALES a. s. 36 293 440 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
19.08.2021
ALISON Slovakia s.r.o.  35 792 141 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
16.12.2019
Aliter Technologies, a.s. 36 831 221 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
pre postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
pre vznik utajovanej skutočnosti: Tajné
15.09.2018
Allexis s. r. o. 36 866 865 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
05.08.2019
allizo, s.r.o. 36 847 208 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 01.10.2018
ALTRON SK, a.s. 31 354 521 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 22.05.2022
AMG Security s.r.o. 46 268 995 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 10.06.2020
AMTE, spol. s r.o. 36 470 830 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 12.09.2018
Amtel Slovensko, s.r.o. 35 687 754 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Prísne Tajné 27.02.2019
ANASOFT APR, spol. s r.o. 31 361 552 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
31.03.2019
ANECT a.s. 35 787 546 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 11.12.2017
ANEXT, a.s. 44 536 445 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
23.06.2019
ARMATEC, s.r.o. 36 451 657 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 28.02.2018
ARMEA, s.r.o. 47 907 339 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
19.08.2020
Asseco Central Europe, a.s. 35 760 419 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
28.11.2022
ASENTI Services s.r.o. 50 375 776 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 15.05.2022
ATEES s. r. o. 46 793 836 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 19.03.2018
ATIK s. r. o. 44 761 953 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 26.05.2019
ATLAN GROUP, spol. s r.o. 35 754 222 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 13.07.2022
AUFORIT, s.r.o.  47 421 924 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 12.11.2019
AUREUS +  a.s. 50 854 402 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 15.02.2023
AutoCont SK a.s. 36 396 222 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 20.01.2021
AUTOTEAM SLOVAKIA, s.r.o. 35 948 191 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 08.04.2018
AVIA – TREND s.r.o. 46 598 677 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
10.01.2022
AXON PRO, s.r.o. 31 387 811 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 06.06.2019
BAYERN CENTER s.r.o. 31 368 093 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 12.11.2020
BELL TEC s.r.o. 36 695 807 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 23.01.2019
BENA-SERVIS, s.r.o. 36 578 509 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 12.06.2018
Beset, spol. s r.o. 31 347 169 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
15.07.2019
BETAMONT  s.r.o. 31 564 518 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 13.10.2020
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. 35 702 877 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 15.07.2020
BONAIRE, s.r.o.  47 911 417 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 09.05.2021
BONUL, s.r.o. 36 528 170 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Prísne Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
03.09.2019
Bright services s. r. o.  46 921 150 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
pre postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
pre vznik utajovanej skutočnosti: Vyhradené
22.07.2018
BSP Consulting spol. s.r.o.  35 723 718 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 13.10.2020
BURBANK s. r. o. 46 305 823 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
14.12.2020
BVH, spol. s r.o.  35 674 148 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 30.09.2019
C.G.C., a.s.  35 747 811 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
24.04.2019
CAMASE, a.s. 46 692 291 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
12.11.2020
CASSION, s.r.o. 36 386 308 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 11.12.2019
CASSTEL s.r.o. Košice 31 667 384 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 10.02.2021
CDP ARMEQ, s. r. o. 31 625 991 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 28.01.2020
Centire s. r. o.  36 866 857 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 12.01.2021
Certest, s. r. o.  44 644 400 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 09.06.2021
Clarex Investments a. s. 44 267 436 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 17.04.2020
CNC, a.s. 35 810 408 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 10.01.2023
COMPEL INDUSTRIES s. r. o. 45 411 930 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 06.04.2021
ComSec a.s.  47 992 476 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 28.10.2020
CORADO - SOAT, spol. s r.o. 34 104 569 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 09.06.2021
Corvus Slovakia, s.r.o. 35 756 284 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 09.04.2020
CRAON s.r.o. 50 656 317 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 14.09.2022
CREATIVE PRO a.s.  35 968 702 na oboznamovanie sa: Vyhradené 20.10.2021
CSBC CO, a.s. 44 561 253 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 13.05.2020
CSBC spol. s r.o. 35 797 592 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
09.01.2019
CQ Service spol. s r.o. 31 328 288 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 09.08.2022
CZ - Slovensko, s.r.o. 46 100 466 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 09.07.2019
CZECHOSLOVAKIA TRADE a.s. 50 018 175 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 20.10.2021
D.ICZ Slovakia a. s. 36 859 320 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
23.02.2020
Data Security Consulting, s.r.o. 36 406 996 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
pre postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
pre vznik utajovanej skutočnosti: Tajné
11.08.2018
DCBA s.r.o. 45 427 585 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
24.01.2023
DEAS ARMS, s r.o. 35 915 978 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 11.08.2018
Defenguard Systems s.r.o. 48 002 747 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 01.08.2022
DEFIMEX, s. r. o. 45 394 857 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 28.08.2020
DefTec s.r.o. 48 252 948 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 07.04.2022
DefTech a.s. 47 646 438 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 13.03.2020
Deloitte Security s. r. o. 44 803 443 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 16.12.2019
Delta - B spol. s r.o. 31 343 155 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 11.10.2022
DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava 45 317 241 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 25.06.2020
DELTECH, a.s. 30 225 582 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
26.03.2019
Descon, a.s. 35 845 716 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 28.11.2019
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36 385 832 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 11.08.2019
DeZ spol. s r.o. 36 546 071 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
09.02.2021
Digital Industry, s.r.o. 36 679 763 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
13.10.2022
DIGMIA s.r.o. 36 654 132 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
26.06.2020
DIMANO, a.s. 30 775 094 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
25.01.2022
DISCRET SK s.r.o. 36 637 351 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 18.11.2018
Disig, a.s. 35 975 946 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
18.09.2019
DITAC SECURITY s.r.o.  47 760 869 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
03.12.2019
DITEC, a.s. 31 385 401 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
08.10.2020
Dokument Logistik, s.r.o. 36 771 881 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 01.12.2022
DONEEL s.r.o. 36 649 791 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 07.04.2018
DSC, a.s. 35 811 790 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
24.03.2021
DSSI, a.s. 35 875 895 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 22.11.2018
DWC Slovakia a.s. 35 918 501 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
05.04.2021
E.D.T. spol. s r.o. 35 731 761 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
20.08.2019
EASTNET, s.r.o. 36 385 492 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 23.08.2022
eCont s.r.o. 36 748 048 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 30.01.2020
eGLu s. r. o. 44 802 129 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 19.09.2018
eGroup Solutions, a.s. 44 989 709 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Prísne Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
30.09.2019
ELEKO s.r.o.  44 546 815 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 23.09.2019
Emiware, s. r. o. 46 861 238 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 15.04.2018
EMM International, spol. s r.o. 35 706 503 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
12.06.2019
EMM, spol. s r.o. 17 316 260 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
06.02.2019
EMPEQ Servis, s.r.o.  44 640 421 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 15.04.2019
ENGIE Services a.s.  35 966 289 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 10.08.2021
Enterprise Services Slovakia s.r.o. 35 785 306 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
28.04.2022
ERA SR, s. r. o. 44 139 403 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 08.03.2022
ERGONA, a.s. 35 962 364 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
27.07.2020
Ericsson Slovakia spol. s.r.o. 31 344 046 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 26.05.2020
ERIK JV s.r.o. 35 735 473 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 26.02.2020
ESOX Vrútky, s.r.o. 36 396 478 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 10.09.2020
essential data, s. r. o. 46 934 600 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
01.04.2020
EUROPEAN TECHNICS, s.r.o. 45 432 121 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 11.12.2017
EVPÚ a.s. 31 562 507 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
10.10.2022
EZ - PROFINAL SK, spol. s r.o. 36 675 601 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 29.06.2020
FIDES Slovakia, s.r.o. 50 067 125 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
05.09.2022
F K L a brat, spol. s r.o. 31 104 266 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
29.11.2022
F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o. 35 829 222 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
04.11.2020
FANIT s.r.o. 44 399 707 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 07.09.2020
FITTICH ALARM spol. s r.o. 00 634 743 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
30.09.2019
FORUM Technologies a.s. 35 758 333 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
20.06.2022
Foundation, s.r.o. 35 903 261 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
14.12.2021
FREQUENTIS Slovakia, s.r.o. 17 310 342 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 14.02.2023
FREQUENTIS Solutions s.r.o. 47 624 051 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
06.11.2020
G4S Technology Solution (SK), s. r. o. 36 662 259 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 03.09.2019
GALARMTECH s.r.o. 31 727 590 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 18.09.2019
GAMMA RAY SOLUTIONS s.r.o. 36 582 824 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Prísne Tajné 24.02.2020
GAMIX Slovakia, a.s. 46 705 295 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 06.06.2022
GAYA, s.r.o. 36 430 307 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 23.10.2018
GC Trading, s.r.o. 36 441 147 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 08.12.2021
GEO dekont s. r. o. 46 561 871 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
17.10.2018
G&F energy s.r.o. 47 822 091 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 03.01.2023
GEODETICCA VISION, s.r.o. 44 014 091 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
13.10.2020
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 36 703 206 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
24.04.2022
Giesecke + Devrient Mobile Security Slovakia, s.r.o. 35 947 705 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
03.12.2019
GlobalTel, a.s. 35 778 199 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 31.03.2020
GLOBESY, s.r.o. 36 407 275 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 10.02.2021
Glock s.r.o. 47 085 169 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 17.06.2018
Gordias, s.r.o. 35 727 993 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 10.12.2018
GR Solutions s. r. o. 45 345 562 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 11.12.2017
GRAND POWER, s.r.o. 36 040 151 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 24.07.2019
Gratex International, a.s. 35 743 468 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
21.09.2022
Green Wave Recycling s.r.o. 45 539 197 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 30.03.2021
Gratex International, a.s. 35 743 468 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej
podobe: Dôverné
09.05.2022
HaC services, s.r.o. 46 746 722 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
09.05.2021
HAKOM, s.r.o. 36 000 124 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
22.12.2019
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 35 785 306 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 29.11.2021
HK GROUP s.r.o. 44 153 911 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 08.03.2022
HMC Real 1 s.r.o. 47 240 512 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 18.02.2021
HORNEX, a.s. 35 802 570 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
26.03.2019
HTC - AED, a.s. 35 789 395 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 25.11.2020
HUMA-LAB APEKO, s.r.o. 31 687 849 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Prísne Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
10.01.2019
HUNTER, spol. s r.o. Košice 36 191 167 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 23.11.2020
CHEMICA spol.  s r.o. 31 737 692 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 05.11.2020
I.N.V.E.S.T. a.s. 36 398 594 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
23.10.2020
I.V.A., s.r.o. 36 452 751 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 18.09.2018
IBL Software Engineering, spol. s r.o. 35 726 407 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Prísne Tajné 30.07.2019
IBM Slovensko, spol. s r.o. 31 337 147 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
18.09.2019
IHR, spoločnosť s ručením obmedzeným 31 599 761 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 17.09.2019
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. 36 854 808 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 09.05.2022
ims, a.s. 36 403 997 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 01.06.2022
INDRA Slovensko, s. r. o. 48 078 557 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
13.07.2020
inezis s.r.o. 50 399 403 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 07.11.2021
Ing. Róbert Križan EUROCAR 33 958 751 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
pre postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
pre vznik utajovanej skutočnosti: Vyhradené
13.10.2018
INGSTEEL, spol. s r.o. 17 320 429 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
28.06.2021
INPEK, s.r.o. 34 105 620 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
04.02.2020
Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.  44 186 789 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 16.09.2020
InterWay, a. s. 35 728 531 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
03.07.2019
IPM ENGINEERING, s.r.o. 36 502 618 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 21.04.2020
IPM Industries, .s.r.o.  36 629 561 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 30.09.2020
ISEM - Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, n. o. 45 743 509 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 24.07.2020
IQ Machining, s.r.o.  36 393 665 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 10.03.2020
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 35 946 024 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
05.06.2020
JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. 31 622 933 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 28.06.2021
JUDEX CORP., s.r.o. 35 844 817 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 04.04.2022
JUDr. Miroslav Hlivák, advokát 30 796 831 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 11.02.2021
J.R.Avia, s.r.o. 45 589 241 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
22.05.2022
JUMP soft a.s.  46 117 491 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 22.10.2019
JTK SLOVAKIA, s.r.o. 50 232 118 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 10.01.2022
K A S I C O, a. s. 17 308 267 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
pre postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
pre vznik utajovanej skutočnosti: Dôverné
17.10.2018
KANTO METAL, s.r.o. 31 715 010 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 07.04.2022
KASYS, s.r.o. 35 698 179 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 24.09.2018
KELCOM International spol. s r.o. 17 327 601 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
20.03.2019
KELSON s.r.o. 45 364 672 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 18.02.2020
KERAMETAL, s.r.o. 35 778 016 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 15.07.2020
KLIMATECH s. r. o. 31 419 101 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
11.07.2021
KLINTON, s. r. o.  35 836 644 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 03.10.2019
KolArms s.r.o. 44 342 462 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 30.11.2022
Kolumbus Trade, s.r.o. 35 789 387 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 14.05.2020
KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 34 139 800 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
pre postúpenie a vznik utajovanej skutočnosti: Tajné
tvorba a spracovávanie utajovaných skutočností na technickom prostriedku: Tajné
11.06.2018
KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť 34 139 664 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 08.09.2018
KOOR, s.r.o. 45 628 246 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 20.04.2021
KRAKEN s.r.o. 35 754 117 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
01.12.2020
KTS Trading and Consulting, s.r.o. 36 405 922 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 05.11.2019
LEDIC Slovakia export, s. r. o.  44 864 761 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 11.11.2019
Letecké opravovne Trenčín, a.s. 36 351 156 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
09.03.2021
LG Design, s.r.o. 36 626 171 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 03.07.2020
LG tech, s.r.o 46 394 567 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 07.02.2019
LLARIK, s.r.o. 36 243 701 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 14.04.2021
Lomtec.com a.s. 35 795 174 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 11.03.2019
LUX Prešov, s.r.o. 36 478 598 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 07.05.2019
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 00 692 069 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
09.11.2021
LYNX OPTICS SLOVAKIA, s.r.o. 47 883 499 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 05.11.2020
M- HUNT s.r.o. 46 483 641 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 09.10.2019
M PRO, s.r.o.  45 911 606 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
26.08.2020
Magic Trading Corporation a.s. 36 013 749 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 22.05.2018
MANIPUL s.r.o. 31 426 921 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
11.12.2019
MBA System s.r.o. 44 374 267 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 27.05.2020
MDTC, s.r.o. 45 324 727 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 19.05.2020
MERKURIA a.s. 35 801 913 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 07.04.2018
MIBI Slovakia, s.r.o. 35 756 381 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 01.08.2022
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31 410 952 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
pre postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
pre vznik utajovanej skutočnosti: Tajné
19.09.2018
MICRONIC a. s. 31 661 246 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
23.09.2019
MILANKO spol. s r.o. 31 731 244 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 11.07.2022
Military Contact, s.r.o. 35 975 610 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 08.03.2022
Millennium, spol s r.o.  35 781 271 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 05.04.2021
MK alarm, s.r.o. 36 370 606 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
21.02.2019
MO Group, s. r. o. 43 788 238 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 30.09.2020
MONOCO a.s. 36 768 774 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 18.02.2019
MP Elektronik spol. s r.o. 35 692 944 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 19.05.2021
MSM DEFENCE INDUSTRY sr.o. 50 479 717 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 29.06.2022
MSM holding, s.r.o 48 006 122 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 13.09.2022
MSM Martin, s.r.o. 36 422 991 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 11.03.2018
MT - Špeciál, s.r.o. 36 414 204 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
30.04.2020
Mudroch LABS s.r.o.  36 653 900 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 05.01.2021
Národné lesnícke centrum 42 001 315 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
06.06.2022
NECTEL, spol. s r.o. 31 362 141 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
04.04.2022
NET mont, s.r.o. 35 750 111 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
19.09.2022
NetPoint, s.r.o. 35 819 065 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 20.06.2022
NESS Slovensko, a.s. 00 603 783 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
22.05.2022
NextIT, s.r.o. 44 694 695 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
05.10.2022
NODUS s.r.o. 36 215 074 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 21.11.2018
O.K. SHOOTING Security, s.r.o. 45 410 437 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 07.09.2020
O.K.S. Precision Machining, s. r. o. 44 392 745 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 26.08.2020
O2 Business Services, a.s. 50 087 487 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 05.10.2021
Ochrana a bezpečnosť SE, a.s. 36 560 791 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 24.09.2018
Ochranná služba s.r.o. 35 695 340 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 06.11.2022
Orange CorpSec, spol. s r.o. 35 916 877 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
26.05.2019
ORGA - TRADE a. s. 31 402 038 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
25.05.2020
ORIWIN, s.r.o. 36 410 250 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 05.11.2018
OSOP, spol. s r.o. 34 097 082 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
19.06.2019
OTNS, a. s. 46 881 239 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 17.02.2018
OWT, s.r.o. 36 853 909 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 12.08.2018
Pal.Van., s.r.o. 36 199 206 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 23.04.2020
PATRIA a.s. 31 388 701 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 22.07.2019
Peter Halický 41 024 371 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 30.11.2022
PHOTOMAP, s.r.o. 36 572 047 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
28.07.2022
PK Consulting, spol. s r.o. 35 766 611 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 21.05.2018
Plaut Slovensko, s.r.o. 35 785 284 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
pre postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
pre vznik utajovanej skutočnosti: Vyhradené
02.07.2018
Polus Europe, s.r.o. 45 508 364 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 12.08.2018
PPS VEHICLES, s.r.o. 36 032 646 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 18.03.2020
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31 644 791 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
21.08.2020
PRO inside, s. r. o. 44 918 101 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Prísne tajné 17.12.2017
PRO-DIVE s.r.o. 17 328 934 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 20.01.2021
PROENERGY, s.r.o. 43 965 849 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 23.06.2018
PROFITACTIC, s.r.o. 36 837 172 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 14.01.2019
PROMPt, tlačiareň cenín a.s. 00 698 407 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 05.06.2018
PWC Avis, s.r.o. 36 614 611 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Prísne tajné 09.03.2021
PYRA, spol. s r.o. 31 396 623 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 24.06.2018
QBSW, a.s. 35 798 297 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
25.11.2020
Q-PRODUCTS a. s.  46 726 993 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
30.04.2019
R O B U S s.r.o. 36 036 081 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 14.04.2018
Radington Industrial Consulting, s. r. o. 44 123 558 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 11.07.2019
RCTT s. r. o. 44 282 745 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 24.04.2022
Reiwag Facility Services SK, s. r. o. 35 905 816 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 17.03.2020
REVIMONT - DG, s.r.o. 36 415 103 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 30.09.2020
REZER s.r.o. 50 542 001 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 03.05.2022
ROBO Piešťany, a.s. 36 223 204 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 04.11.2020
S&T Slovakia s. r. o. 31 349 935 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 14.01.2021
S.B.A., spol. s r.o. 36 017 078 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 10.03.2018
S.G.S. - SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o. 36 058 327 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 09.06.2020
S.M.S. DEFENCE, s.r.o. 47 098 881 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 29.09.2019
S.M.S., spol. s r.o. 31 610 811 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 31.08.2021
S.O.H. s.r.o. 31 585 248 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 14.05.2020
SALOME Special Operations, s.r.o. 46 073 299 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 01.06.2021
SAP Slovensko s.r.o. 35 737 328 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
05.11.2019
SAS Slovakia, s. r. o. 44 450 524 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
15.07.2020
SBA-Expert s.r.o. 35 855 100 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 24.03.2020
SEC TRADE s. r. o. 44 845 006 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
14.01.2021
SEC Trading s.r.o. 50 906 089 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 21.12.2022
Secam Slovakia s.r.o. 46 806 784 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 09.11.2020
SecuriLas, s.r.o. 31 364 764 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
08.08.2022
SECURITAS SK s. r. o. 36 768 073 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 17.09.2019
Security systems s.r.o. 44 295 588 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
12.08.2021
Secuteam, a.s. 47 328 291 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 28.11.2018
SEDIS, s. r. o.  45 685 002 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 25.05.2022
SEVITECH a. s. 31 605 052 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
19.08.2020
SEVOTECH spol. s r.o. 36 013 561 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 13.05.2019
SGS TECHNOLOGY s.r.o. 43 894 691 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
09.07.2019
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 36 386 553 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 13.12.2022
Schaeffler Skalica, spol. s r.o.  30 998 140 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 20.10.2018
SIGIN, a.s. 35 756 667 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
26.08.2019
Silentel, a.s. 35 850 744 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
04.02.2019
Simcha Trade, s.r.o. 47 157 721 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 24.04.2022
SimKor s.r.o. 36 014 354 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 04.11.2020
SLI, s.r.o. 46 948 708 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 17.07.2018
Slovak Training Academy, s.r.o. 47 055 952 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 08.09.2018
Slovanet, a. s. 35 954 612 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
07.10.2021
Slovenské elektrárne, a.s. 35 829 052 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
05.10.2021
SOBA-agency s.r.o. 36 665 762 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 28.10.2020
SOFTIP, a. s. 36 785 512 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 22.04.2018
SOITRON, s.r.o. 35 955 678 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 09.08.2022
Sophit s.r.o. 35 829 222 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
11.05.2022
SOTEKO s.r.o. 31 620 906 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 21.05.2020
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. 36 862 711 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 29.01.2021
SPIN - SK s.r.o. 48 118 621 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
08.03.2021
SPINET, a.s. 35 720 905 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
05.11.2020
SPOJNET s.r.o. 45 390 053 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
07.11.2022
SSI Systems SK s.r.o. 50 706 641 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 10.10.2022
STRABAG Pozemné a inžinierské staviteľstvo s. r. o. 31 355 161 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
30.09.2019
STROJSPOL s.r.o. 31 579 345 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 13.03.2019
STTA, a.s. 36 846 775 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 20.07.2022
SURVEYE, s.r.o.  47 619 651 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
26.04.2022
SWAN, a.s. 47 258 314 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 16.02.2021
SWEL, s. r. o. 46 745 262 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 27.09.2021
SYNTCHEM, spol. s r.o. 36 010 481 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
11.09.2020
Systeming, s.r.o. 45 515 085 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 16.05.2021
SYTELI, s.r.o. 36 173 975 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
05.11.2020
Špeciálne systémy a software, a.s. 00 679 364 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
19.05.2021
T - Industry, s.r.o. 36 327 204 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 05.06.2018
TANAX TRUCKS a.s. 36 392 171 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 30.07.2019
TBE partners, s.r.o. 50 304 127 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 11.01.2022
TEGRAT a.s. 35 910 003 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 25.08.2018
TECHNISERV, s.r.o. 35 763 124 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
13.10.2019
Technopol International, a.s. 35 723 343 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
19.01.2020
Telegrafia, a.s. 17 081 386 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
02.06.2020
Telekom Sec, s.r.o. 36 691 143 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
23.02.2020
TEMPEST a.s. 31 326 650 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
19.08.2020
TENDER MEDIA GROUP, s. r. o. 35 750 871 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
01.04.2021
Terradron s.r.o. 50 358 499 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
15.08.2022
TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00 009 687 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
03.10.2021
TEXO PARTNER a. s. 35 814 730 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
24.02.2020
TooNet, s. r. o. 44 962 070 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
19.05.2021
TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36 028 738 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
26.08.2020
T-Systems Slovakia s.r.o. 35 976 721 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 15.10.2018
TTC MARCONI, s.r.o. 31 347 649 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
10.10.2019
Turday GS, s.r.o.  47 486 066 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 16.02.2021
UAVIS s.r.o. 48 108 791 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
06.06.2022
UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31 353 371 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
06.12.2022
UPEX s. r. o. 36 015 369 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 16.12.2019
VALOR s.r.o. 31 353 584 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 06.11.2022
VEL Security a.s. 36 529 559 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
05.10.2022
VEP, spol. s r.o. 31 566 634 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 16.12.2019
VERI2, s.r.o. 35 806 231 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
20.03.2020
VERSOR s. r. o. 46 622 764 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 08.02.2023
Vestram Software s. r. o. 45 519 731 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 05.03.2018
Virte, a. s. 35 917 491 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
26.06.2019
Virtual Reality Media, a.s. 36 318 388 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 24.04.2018
VPÚ DECO Bratislava, a.s. 31 400 027 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 30.09.2019
VR Force, s.r.o. 44 881 908 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 07.04.2022
VRM Services, s. r. o. 43 877 818 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 05.06.2018
VUJE, a.s. 31 450 474 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Tajné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Tajné
19.06.2020
Výskumný ústav spojov, n.o. 37 954 156 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
11.10.2022
VÝVOJ Martin, a.s. 36 381 829 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 10.03.2019
W.A.R. Defender s.r.o. 46 028 510 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 26.04.2022
WAY INDUSTRIES, a.s. 44 965 257 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 09.04.2020
Weapex, s.r.o. 45 530 777 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 24.09.2020
WILLING a.s. 36 032 409 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
13.09.2022
WIPERA s.r.o. 35 791 608 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 26.03.2019
World Consult, a.s. 35 844 647 pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 13.10.2018
World of Brain a. s. 47 254 696 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 13.04.2021
YMS, a.s. 36 224 278 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 29.03.2021
ZEERTS, s.r.o. 45 623 368 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 29.07.2019
Zero, spol. s r.o. 31 338 682 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 07.11.2018
ZLV, s.r.o. 47 448 326 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 14.01.2021
ZTS - ŠPECIÁL, a.s. 36 302 511 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 21.01.2020
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 31 598 536 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 25.04.2021
ZTS VVÚ Košice a.s. 31 651 585 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
16.12.2018
ZTS-OTS, a.s. 36 302 457 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 03.01.2023
ZVS Defence Industrial, s.r.o.  48 219 461 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 11.03.2021
ZVS holding, a.s. 36 305 600 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 07.04.2019
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť 36 302 848 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 25.11.2021
ZVS industry, a.s. 35 820 322 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 29.06.2022
ZVS technology, s.r.o. 50 754 793 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 12.09.2022
ZVS TRADE s.r.o. 50 755 749 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 26.09.2022
Zymestic Solutions, s.r.o. 44 420 641 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
11.07.2022
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31 364 501 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Vyhradené
12.11.2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35 914 921 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
11.05.2022
Žilinská univerzita v Žiline, vysoká škola 00 397 563 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
na postúpenie utajovanej skutočnosti: Dôverné
na vytváranie utajovanej skutočnosti: Dôverné
13.02.2019