UPOZORNENIE

Pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu musí používateľ vlastniť:

  1. aplikáciu na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu (SCVA alebo SCA) - možno ju obstarať u výrobcu aplikácií (Tabuľka B),
  2. bezpečné SSCD zariadenie, certifikované Národným bezpečnostným úradom (Tabuľka A), na ktorom je uložený súkromný kľúč - možno ho obstarať u niektorej ACA alebo jej registračnej autority (Zoznam ACA).

Národný bezpečnostný úrad odporúča:

  1. zvážiť, aké formáty elektronických dokumentov v administratívnom styku chce kvalifikovaným elektronickým podpisom používateľ podpisovať, resp. s akými formátmi elektronických dokumentov pracuje informačný systém verejnej správy (e-Government aplikácia), ktorého služby chce využívať a podľa toho si vybrať konkrétnu SCVA alebo SCA aplikáciu,
  2. overiť si u výrobcu certifikovanej aplikácie na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (SCVA alebo SCA), aké SSCD zariadenie zo zoznamu certifikovaných SSCD produktov konkrétna aplikácia podporuje.

Použité skratky:

      SSCD - Secure Signature Creation Device
      SCVA - Signature Creation & Verification Application
      SCA - Signature Creation Application
      SVA - Signature Verification Application

Certifikované rozhranie:

      A - APDU komunikácia aplikácie priamo s SSCD čipom podľa EN 14890-1, EN 14890-2
      C - PKCS#11 DLL podľa Cryptoki
      M - Microsoft Cryptography API
      X - rozhranie nebolo certifikované

Tabuľka A: Certifikované SSCD produkty

Por.č.

Certifikovaný produkt

Výrobca

Doba platnosti certifikátu


Charakteristika
A1 Čipová karta
STARCOS SPK 3.0
Chip Philips
Smart MX P5CT072
Semiconductors
Hamburg GmbH.
OS STARCOS 3.0
Giesecke & Devrient GmbH, Prinzregentenstraße 159,
D-81607 München, Germany

do 7. augusta 2021

SSCD
viacúčelové

Certifikované rozhranie
X

A2 Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB
verzia CardOS V4.3B - DSDA
Chip SLE66CX322P/SLE66CX642P Infineon Technologies AG,
Mníchov, Nemecko
OS CardOS 4.3B Siemens AG, Mníchov, Nemecko
do 22. júna 2020

SSCD
viacúčelové

Certifikované rozhranie
C, M

A3 Čipová karta Siemens
verzia CardOS V4.4 - DSDA
Chip SLE66CX680PE Infineon Technologies AG,
Nemecko
CardOS 4.4 Siemens IT Solutions and Services GmbH, Nemecko
do 15. decembra 2016

SSCD
jednoúčelové
alebo
viacúčelové

Certifikované rozhranie
C, M

A4 Čipová karta Atos
verzia CardOS
V5.0 - Sig ZEP/EP DSDA
Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
do 10. januára 2018

SSCD
jednoúčelové
alebo
viacúčelové

Certifikované rozhranie
C, M

A5 SafeNet eToken (Smartcard or USB token) Version 9.1.2
Athena IDProtect/OS755 Java Card
on Atmel AT90SC25672RCT-USB Microcontroller
embedding IDSign applet
Athena Smartcard Solutions Inc.
1-14-16, Motoyokoyama-cho Hachioji-shi,
Tokyo, 192-0063, Japan

Inside Secure S.A.
Maxwell Building - Scottish Enterprise
technology Park, East Kilbride, G75 0QR,
Scotland, United Kingdom

zahraničný certifikát

( § 24 ods. 16 zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

SSCD
jednoúčelové
alebo
viacúčelové

Certifikované rozhranie
X, C, M

A6 Čipová karta
PROID+ ZEP

verzia v. 2.x
Monet+, a.s.
Za Dvorem 505
763 14 Zlín – Štípa
Česká republika
do 11. septembra 2019

SSCD
jednoúčelové
alebo
viacúčelové

Certifikované rozhranie
C, M

A7 Gemalto IDPrime MD verzia MD 3840 Gemalto N.V., Barbara Strozzilaan 382,
1083 HN Amsterdam, Holandsko
do 20. októbra 2019

SSCD
jednoúčelové
alebo
viacúčelové

Certifikované rozhranie
C, M

A8 Čipová karta
STARCOS SPK 3.2

verzia
STARCOS SPK v. 3.2
Chip SLE66CX680PE Infineon Technologies AG, Nemecko
OS STARCOS 3.2
Giesecke & Devrient GmbH, Prinzregentenstraße 159,
D-81607 Mníchov, Nemecko
do 22. októbra 2020

SSCD
viacúčelové

Certifikované rozhranie
X

A9 Čipová karta Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0
verzia V1.0
Siemens IT Solutions and Services GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, Mníchov, Nemecko do 26. júna 2021

SSCD

Certifikované rozhranie
C, M


Tabuľka B: Certifikované SCVA, SCA a SVA produkty

Por.č.

Certifikovaný produkt

Výrobca

Doba platnosti certifikátu

Charakteristika

Podporované formáty e-dokumentov

B1

QSign verzia 4.2

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 68 kB)

Ardaco, a.s.,
Polianky 5
841 01 Bratislava
do 23. novembra 2016

SCVA

CAdES
(EPES, T,C-X, A, integritný podpis)

XAdES_ZEP
(EPES, T,C-X, A)

Certifikované rozhranie
C

v plnej funkcionalite
TXT
RTF
PDF, PDF/A-1
XML
XML*1
TIFF
PNG
INÉ*2, INÉ*3
B2

ICASignZEP
verzia 3.0.0

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 75 kB)

První certifikační autorita, a.s.,
Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9,
Česká republika
do 17. januára 2017

SCA

CAdES
(EPES, T)

Certifikované rozhranie
M

RTF,
TXT,
PDF,
INÉ*5
B3

ICAVerifyZEP
verzia 2.0.0

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 74 kB)

První certifikační autorita, a.s.,
Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9,
Česká republika
do 17. januára 2017

SVA

CAdES
(EPES, T)

Certifikované rozhranie
M

RTF,
TXT,
PDF,
INÉ*5
B4

Disig Web Signer verzia 1.0

formulár
vlastností
aplikácie 1.0

(pdf, 225 kB)

formulár
vlastností
aplikácie 1.0.1

(pdf, 225 kB)

formulár
vlastností
aplikácie 1.0.2

(pdf, 251 kB)

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
do 15. apríla 2017

SCA

CAdES
(EPES, T, C-X, A)

XAdES_ZEP
(EPES, T, C-X, A)
pri použití s Disig QES Signer
verzia 3.0

Certifikované rozhranie
C, M

TXT,
RTF,
PDF, PDF/A-1,
HTML, XHTML,
XML,
TIFF,
PNG,
INÉ*3
B5

ICAVerifyZEP
verzia 3.0.0

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 69 kB)

První certifikační autorita, a.s.,
Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9,
Česká republika
do 5. februára 2018


SVA

CAdES
(EPES, T)

Certifikované rozhranie
M

RTF,
TXT,
PDF,
INÉ*5
B6

ICAPdfPluginZEP verzia 1.0.0

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 225 kB)

První certifikační autorita, a.s.,
Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9,
Česká republika
do 5. februára 2018


SCVA

CAdES
(EPES, T)

Certifikované rozhranie
M

PDF
B7

Disig Desktop Signer
verzia 1.0

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 259 kB)

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
do 1. mája 2018

SCVA

CAdES
(EPES, T, C-X, A)

XAdES_ZEP
(EPES, T, C-X, A)

Certifikované rozhranie
M

TXT,
RTF,
PDF, PDF/A-1,
HTML, XHTML,
XML,
TIFF,
PNG,
INÉ*3
B8

ICAPngPluginZEP verzia 1.0.0

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 73 kB)

První certifikační autorita, a.s.,
Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9,
Česká republika
do 5. februára 2018


SCA

CAdES
(EPES, T)

Certifikované rozhranie
M

PNG
B9

Disig Desktop Signer
verzia 2

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 251 kB)

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
do 4. marca 2019


SCVA

CAdES
(EPES, T, C-X, A)

XAdES_ZEP
(EPES, T, C-X, A)

Certifikované rozhranie
M

TXT,
RTF,
PDF, PDF/A-1,
HTML, XHTML,
XML,
TIFF,
PNG,
INÉ*3
B10

D.Signer/
XAdES.NET

verzia 3.0.0.0

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 336 kB)

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
do 25. júna 2019

SCA

XAdES_ZEP
(EPES)

Certifikované rozhranie
M

množina rôznych formátov dokumentov, resp. typov dát*4
B11

D.Signer/XAdES
Java

verzia 1.0.0.0

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 336 kB)

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
do 25. júna 2019

SCA

XAdES_ZEP
(EPES)

Certifikované rozhranie
M

množina rôznych formátov dokumentov, resp. typov dát*4
B12

QSign
verzia 5.2

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 59 kB)

Ardaco, a.s.,
Polianky 5
841 01 Bratislava
do 17. januára 2021


SCVA

CAdES
(EPES, T,C-X, A, integritný podpis)
PAdES
(EPES, T,C-X),
XAdES
(EPES, T,C-X),
XAdES_ZEP
(EPES, T,C-X)

Certifikované rozhranie
C

v plnej funkcionalite
TXT, RTF
PDF, PDF/A-1a
XML, XML*1
TIFF, PNG,
INÉ*3
B13

D.Signer/XAdES Java
verzia 2.0.0.0

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 333 kB)

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
do 26. júna 2021

SCA

XAdES_ZEP
(EPES, EPES-T)

XAdES_ZEP (BES)

Certifikované rozhranie
C, M

množina rôznych formátov dokumentov, resp. typov dát*4
B14

D.Signer/XAdES.NET verzia 4.0.0.0

formulár
vlastností
aplikácie

(pdf, 410 kB)

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
do 26. júna 2021

 

SCA

XAdES_ZEP
(EPES, EPES-T)

XAdES_ZEP (BES)

Certifikované rozhranie
M

množina rôznych formátov dokumentov, resp. typov dát*4

*1 Formulár 602XML.
*2 Aplikácia umožňuje pracovať aj s dokumentom formátu DOC. Tento formát skonvertuje a uloží do formátu RTF, ktorý podpíše.
*3 Aplikácia umožňuje pracovať aj s grafickými formátmi GIF, JPG alebo BMP. Tieto formáty skonvertuje a uloží do formátu PNG, ktorý podpíše.
*4 XML dokumenty, PDF dokumenty atď., prípadne ľubovoľná kombinácia podporovaných formátov dát, ktoré spolu vytvárajú tzv. multipart dokument.
*5 Aplikácia umožňuje pracovať aj s dokumentom formátu DOC a DOCX. Tento formát skonvertuje a uloží do formátu RTF, ktorý podpíše.

Charakteristika certifikovaných produktov

A1 - Čipová karta STARCOS SPK 3.0
     Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 26. novembra 2008 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta STARCOS SPK 3.0“ v zmysle § 10 ods. 2 písm. j) zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise Národný bezpečnostný úrad dňa 9. decembra 2008 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 20. júla 2011 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta STARCOS SPK 3.0 verzia STARCOS SPK v3.0“ v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 8. augusta 2011 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 24. marca 2016 o predĺženie platnosti certifikátu produktu pre elektronický podpis „čipová karta STARCOS SPK 3.0 verzia STARCOS SPK v3.0“ v zmysle § 24 ods. 14 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 3. mája 2016 ukončil proces o predĺženie platnosti certifikátu uvedeného produktu.
     Uvedený produkt je možné použiť na bezpečné generovanie a uloženie kľúčového páru, na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a ich využívanie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Predmetný produkt môže byť použitý len s podpisovými schémami, ktoré sú prípustné právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Vyhláškou NBÚ č. 135/2009 Z. z. o vyhotovovaní a overovaní zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky, platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu, s využitím produktu SCVA (Signature Creation & Verification Application) alebo SCA (Signature Creation Application) s platným certifikátom Národného bezpečnostného úradu.

A2 - Čipová karta Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB, verzia CardOS V4.3B - DSDA
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 26. mája 2010 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB, verzia CardOS V4.3B – DSDA" v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 24. augusta 2010 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 15. mája 2015 o predĺženie platnosti certifikátu produktu pre elektronický podpis „Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB, verzia CardOS V4.3B – DSDA" v zmysle § 24 ods. 14 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 23. júna 2015 ukončil proces o predĺženie platnosti certifikátu uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie, taktiež na bezpečné uloženie iných textových alebo dátových súborov. Predmetný produkt môže byť použitý len s podpisovými schémami, ktoré sú prípustné právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Vyhláškou NBÚ č. 135/2009 Z. z. o vyhotovovaní a overovaní zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky, platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu, s využitím produktu SCVA (Signature Creation & Verification Application) alebo SCA (Signature Creation Application) s platným certifikátom Národného bezpečnostného úradu.

A3 - Čipová karta Siemens verzia CardOS V4.4 – DSDA
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 7. novembra 2011 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta Siemens verzia CardOS V4.4 – DSDA“ v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 16. decembra 2011 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Predmetný produkt môže byť použitý len s podpisovými schémami, ktoré sú prípustné právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Vyhláškou NBÚ č. 135/2009 Z. z. o vyhotovovaní a overovaní zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky, platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu, s využitím produktu SCVA (Signature Creation & Verification Application) alebo SCA (Signature Creation Application) s platným certifikátom Národného bezpečnostného úradu.

A4 - Čipová karta Atos verzia CardOS V5.0 - Sig ZEP/EP DSDA
        Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 31. októbra 2012 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta Atos verzia CardOS V5.0 – Sig ZEP/EPDSDA“ v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 11. januára 2013 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
       Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Pre vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu môže byť produkt použitý len v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu.

A5 - SafeNet eToken (Smartcard or USB token) Version 9.1.2 Athena IDProtect/OS755 Java Card on Atmel AT90SC25672RCT-USB Microcontroller embedding IDSign applet

      Na základe žiadosti spoločnosti Prvá Slovenská Certifikačná Autorita, ViaSec, s.r.o., Borská 6, 841 04 Bratislava 4 zo dňa 1. augusta 2013 o zverejnenie produktu pre elektronický podpis „SafeNet eToken (Smartcard or USB token) Version 9.1.2 Athena IDProtect/OS755 Java Card on Atmel AT90SC25672RCT-USB Microcontroller embedding IDSign applet“ certifikovaného v zahraničí, Národný bezpečnostný úrad zaraďuje produkt do zoznamu certifikovaných produktov.
      Produkty pre zaručený elektronický podpis, ktorých súlad bol posúdený orgánom podľa čl. 3 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES v niektorej z krajín Európskej únie, sú automaticky uznávané ako produkty pre zaručený elektronický podpis v zmysle § 24 ods. 16 zákona č. 215/2012 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
      Uvedený produkt je možné použiť na bezpečné generovanie a uloženie kľúčového páru, na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a ich využívanie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Pre vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu môže byť produkt použitý len v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu.

A6 - Čipová karta PROID+ ZEP verzia v. 2.x
       Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 30. júna 2014 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta PROID+ ZEP verzia v. 2.x“ v zmysle § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 12. septembra 2014 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
       Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Pre vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu môže byť produkt použitý len v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu.

A7 - Čipová karta Gemalto IDPrime MD verzia MD 3840
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 15. augusta 2014 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta Gemalto IDPrime MD verzia MD 3840“ v zmysle § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 21. októbra 2014 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Pre vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu môže byť produkt použitý len v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu.

A8 - Čipová karta STARCOS SPK 3.2 verzia STARCOS SPK v. 3.2
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 7. septembra 2015 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis čipová karta STARCOS SPK 3.2 verzia STARCOS SPK v 3.2 “ v podľa § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 23. októbra 2015 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov) určených na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, resp. elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie.

A9 - Čipová karta Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 verzia V1.0
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Plaut Slovensko, s.r.o., Karloveská 34, 841 04 Bratislava zo dňa 13. mája 2016 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „čipová karta Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0“ podľa § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 27. júna 2016 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov) určených na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, resp. elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie.

B1 - QSign verzia 4.2

      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Ardaco, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava zo dňa 23. augusta 2011 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „QSign verzia 4.2" v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ ukončil 24. novembra 2011 proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je určený na vyhotovenie a overenie zaručeného elektronického podpisu v schválených formátoch.

B2 - ICASignZEP verzia 3.0.0
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 20. decembra 2011 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „ICASignZEP verzia 3.0.0" v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ ukončil 18. januára 2012 proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je určený na vytváranie zaručeného elektronického podpisu v schválených formátoch CAdES-EPES (CMS podpis bez časovej pečiatky), CAdES-EPES-T (CMS podpis s časovej pečiatkou).
      Produkt ICASignZEP verzia 3.0.0 môže byť použitý len s pluginmi pre jednotlivé typy dát certifikovanými Národným bezpečnostným úradom, v súlade s inštrukciami od výrobcu (ICARtfPluginZEP verzia 1.0.0, ICARtfPluginZEP verzia 2.0.0, ICATxtPluginZEP verzia 1.0.0, ICAOfficePluginZEP verzia 1.0.0, ICAPdfPluginZEP verzia 1.0.0 a ICAPngPluginZEP verzia 1.0.0). Pre bezpečné využitie aplikácie a pluginov musia byť dodržané všetky obmedzenia a podmienky použitia, ktoré sú zadefinované v príslušných Národným bezpečnostným úradom vydaných certifikátoch.
      Podľa deklarácie výrobcu aplikácia je schopná spolupracovať so všetkými certifikovanými bezpečnými zariadeniami pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu (SSCD), s ktorými je dodávaný modul Crypto Service Provider umožňujúci prístup k ich funkciám prostredníctvom Microsoft Crypto API. Konkrétne povolené SSCD sú určované prostredníctvom konfiguračného súboru riadeného výrobcom.

B3 - ICAVerifyZEP verzia 2.0.0
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 20. decembra 2011 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „ICAVerifyZEP verzia 2.0.0" v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ ukončil 18 . januára 2012 proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je určený na overovanie zaručeného elektronického podpisu v schválených formátoch CAdES-EPES (CMS podpis bez časovej pečiatky), CAdES-EPES-T (CMS podpis s časovej pečiatkou).
      Produkt ICAVerifyZEP verzia 2.0.0 môže byť použitý len s pluginmi pre jednotlivé typy dát certifikovanými Národným bezpečnostným úradom, v súlade s inštrukciami od výrobcu (ICARtfPluginZEP verzia 2.0.0, ICATxtPluginZEP verzia 1.0.0, ICAPdfPluginZEP verzia 1.0.0 a ICAPngPluginZEP verzia 1.0.0). Pre bezpečné využitie aplikácie a pluginov musia byť dodržané všetky obmedzenia a podmienky použitia, ktoré sú zadefinované v príslušných Národným bezpečnostným úradom vydaných certifikátoch.
      Podľa deklarácie výrobcu aplikácia je schopná spolupracovať so všetkými certifikovanými bezpečnými zariadeniami pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu (SSCD), s ktorými je dodávaný modul Crypto Service Provider umožňujúci prístup k ich funkciám prostredníctvom Microsoft Crypto API. Konkrétne povolené SSCD sú určované prostredníctvom konfiguračného súboru riadeného výrobcom.

B4 - Disig Web Signer verzia 1.0
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 16. marca 2012 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis "Disig Web Signer verzia 1.0" v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 16. apríla 2012 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je určený na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu v schválených formátoch. Disig Web Signer verzia 1.0 môže byť použitý len s produktom Disig QES Signer vo verzii 2.0 a vyššej certifikovaným NBÚ, v súlade s inštrukciami od výrobcu.
      Národný bezpečnostný úrad dňa 10. apríla 2013 schválil zmenu hlavných modulov aplikácie (zmena 1.0.1) a nové digitálne odtlačky (SHA256) hlavných modulov sú:
DisigWebSigner.dll (.NET Framework 2.0)
0320945E4DD1447CD36DD79B1B8C6B3FD33A9D54E0085C8DE105EB43020F1807
DisigWebSigner.dll (.NET Framework 4.0)
92774B68FC126F99093CF2B1C5A5F8EDAE55F105B277A59BB01A428E8EB35864
WebSigner-1.0.1.jar
AC4B6066A2073FD5CE6E47795A5695A801017304EC244C072B0F47D19C4B6C0B.
      Národný bezpečnostný úrad dňa 18. septembra 2013 schválil zmenu hlavných modulov aplikácie (zmena 1.0.2) a nové digitálne odtlačky (SHA256) hlavných modulov sú:
DisigWebSigner.dll (.NET Framework 2.0)
1625BC5E9B52C78F77F2C911A1C0C38362C2FB0AF50A4436376D801F9FDC1482
DisigWebSigner.dll (.NET Framework 4.0)
8C7D1358F4D8FD37A2BB97257C7372A8AA75551A4B91ED38EE95E26C3139C67F
WebSigner-1.0.2.jar
AEF72C85CB1E44E3A8CE2C439F22A8600BCC8BAEDBF8C80E564D72D9FA1340D1.
      Národný bezpečnostný úrad dňa 10. septembra 2014 schválil zmenu hlavných modulov aplikácie (zmena 1.0.5) a nové digitálne odtlačky (SHA256) hlavných modulov sú:
DisigWebSigner.dll (.NET Framework 2.0)
563575C99F1EC283205B8C7021610FCC489FCDC50E19DB3A1C5AFA9AFA11D295
DisigWebSigner.dll (.NET Framework 4.0)
7279338F1D3CBC43AE44A1C26AE9E80B61093A3621291D58D42CDA9B3E9BC59B
WebSigner-1.0.5.jar
3AF073A52325F6D73CA180E21051D8E34959020E6B4A2378E42C48099444DDED.
      Národný bezpečnostný úrad dňa 29. januára 2016 schválil zmenu hlavných modulov aplikácie (zmena 1.0.7) a nové digitálne odtlačky (SHA256) hlavných modulov sú:
DisigWebSigner.dll (.NET Framework 2.0)
B909EC725BB8E358F43D6293F196071F050D9487AAF8A98E34E4A01B2FA1884C
DisigWebSigner.dll (.NET Framework 4.0)
804F52C37781B7814C41850C77B5600CC471BDBE20082C9DFE36D46C71C4E268
WebSigner-1.0.7.jar
B2BEB3D9DB7650A7B88A532AC6F4D480965782379683CAF0CE6511CEAB3F189D.

B5 - ICAVerifyZEP verzia 3.0.0
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 13. decembra 2012 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „ICAVerifyZEP verzia 3.0.0" v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ ukončil 6 . februára 2013 proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je určený na overovanie zaručeného elektronického podpisu v schválených formátoch CAdES-EPES (CMS podpis bez časovej pečiatky), CAdES-EPES-T (CMS podpis s časovej pečiatkou).
      Produkt ICAVerifyZEP verzia 3.0.0 môže byť použitý len s pluginmi pre jednotlivé typy dát certifikovanými Národným bezpečnostným úradom, v súlade s inštrukciami od výrobcu (ICARtfPluginZEP verzia 2.0.0, ICATxtPluginZEP verzia 1.0.0, ICAPdfPluginZEP verzia 1.0.0 a ICAPngPluginZEP verzia 1.0.0). Pre bezpečné využitie aplikácie a pluginov musia byť dodržané všetky obmedzenia a podmienky použitia, ktoré sú zadefinované v príslušných Národným bezpečnostným úradom vydaných certifikátoch.
Podľa deklarácie výrobcu aplikácia je schopná spolupracovať so všetkými certifikovanými bezpečnými zariadeniami pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu (SSCD), s ktorými je dodávaný modul Crypto Service Provider umožňujúci prístup k ich funkciám prostredníctvom Microsoft Crypto API. Konkrétne povolené SSCD sú určované prostredníctvom konfiguračného súboru riadeného výrobcom.

B6 - Modul - ICAPdfPluginZEP verzia 1.0.0
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 13. decembra 2012 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „ICAPdfPluginZEP verzia 1.0.0" v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ ukončil 6. februára 2013 proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je určený na kontrolu nemennosti obsahu a zabezpečenie vizualizácie podpisovaných a overovaných dokumentov PDF formátu pre aplikácie na vyhotovovanie (ICASignZEP) a overovanie (ICAVerifyZEP) zaručeného elektronického podpisu vo formáte CAdES-EPES (CMS podpis bez časovej pečiatky) a CAdES-EPES-T (CMS podpis s časovou pečiatkou). Modul môže byť použitý len s aplikáciami certifikovanými Národným bezpečnostným úradom, v súlade s inštrukciami od výrobcu.

B7 - Disig Desktop Signer verzia 1.0
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 3. apríla 2013 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis "Disig Desktop Signer verzia 1.0" v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 2. mája 2013 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je určený na vyhotovenie a overovanie zaručeného elektronického podpisu v schválených formátoch.

B8 - Modul - ICAPngPluginZEP verzia 1.0.0
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika zo dňa 20. decembra 2013 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „ICAPngPluginZEP verzia 1.0.0" v zmysle § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ ukončil 21. januára 2014 proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je určený na kontrolu nemennosti obsahu a zabezpečenie vizualizácie podpisovaných a overovaných súborov formátu PNG pre aplikácie na vyhotovovanie (ICASignZEP) a overovanie (ICAVerifyZEP) zaručeného elektronického podpisu vo formáte CAdES-EPES (CMS podpis bez časovej pečiatky) a CAdES-EPES-T (CMS podpis s časovou pečiatkou). Modul môže byť použitý len s aplikáciami certifikovanými Národným bezpečnostným úradom, v súlade s inštrukciami od výrobcu.

B9 - Disig Desktop Signer verzia 2
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 824 08 Bratislava zo dňa 24. januára 2014 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis "Disig Desktop Signer verzia 2" v zmysle § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 5. marca 2014 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkt je určený na vyhotovenie a overovanie zaručeného elektronického podpisu v schválených formátoch.
      Národný bezpečnostný úrad dňa 10. septembra 2014 schválil zmenu hlavného modulu aplikácie (zmena 2.0.3) a nový digitálny odtlačok (SHA256) hlavného modulu je:
DDS.exe 1F1BE052F0B640793FE7A63F2DD4322C6C1D006A578CEAE4C8C2E8523C85EA34.

B10 D.Signer/XAdES verzia 3.0.0.0
     Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava zo dňa 25. februára 2014 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „D.Signer/XAdES.NET verzia 3.0.0.0" v zmysle § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 26. júna 2014 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
     Uvedený produkt je určený na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu v schválených formátoch.

B11 D.Signer/XAdES Java verzia 1.0.0.0
     Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava zo dňa 25. februára 2014 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „D.Signer/XAdES Java verzia 1.0.0.0" v zmysle § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 26. júna 2014 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.
     Uvedený produkt je určený na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu v schválených formátoch.

B12 - QSign verzia 5.2
     Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Ardaco, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava zo dňa 11. februára 2015 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „QSign verzia 5.2" v zmysle § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise NBÚ ukončil 18. januára 2016 proces certifikácie uvedeného produktu.
     Uvedený produkt je určený na vyhotovenie a overenie zaručeného elektronického podpisu v schválených formátoch.

B13 - D.Signer/XAdES JAVA verzia 2.0.0.0
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava zo dňa 18. apríla 2016 o certifikáciu produktov pre elektronický podpis „D.Signer/XAdES Java verzia 2.0.0.0" v zmysle § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ ukončil 27. júna 2016 proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkty je určený na vytváranie zaručeného elektronického podpisu vo formáte XAdES_ZEP.

B14 - D.Signer/XAdES.NET verzia 4.0.0.0
      Na základe prijatia žiadosti spoločnosti Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava zo dňa 18. apríla 2016 o certifikáciu produktov pre elektronický podpis „D.Signer/XAdES.NET verzia 4.0.0.0" v zmysle § 24 ods. 8 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ ukončil 27. júna 2016 proces certifikácie uvedeného produktu.
      Uvedený produkty je určený na vytváranie zaručeného elektronického podpisu vo formáte XAdES_ZEP.

 
2016 © Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57 | mapa stránok | HOMEPAGE