Podpisové politiky pre ZEP (pdf, 273.6 kB)

     Dokument „Podpisové politiky pre ZEP“ popisuje rámec používania podpisových politík a základnú množinu podpisových politík, ktorá sa v prípade potreby môže v súlade s dokumentom „Správa dôveryhodného zoznamu“ rozšíriť o ďalšie podpisové politiky pre zaručený elektronický podpis.

Správa dôveryhodného zoznamu (pdf, 313.9 kB)

     Účelom dokumentu „Správa dôveryhodného zoznamu“ je zavedenie jednoznačných a transparentných pravidiel pri určovaní platnosti zaručeného elektronického podpisu, spôsob a formát dôveryhodného zverejňovania podpisových politík, ich správa, životný cyklus, schvaľovanie, zverejňovanie, ukončenie platnosti, predčasné zrušenie a pridávanie nových podpisových politík.


Dôveryhodné zverejňovanie podpisových politík

     Pre čo najjednoduchšiu možnosť overenia platnosti schválených podpisových politík, a pre možnosť automatického „strojového“ rozhodnutia, či konkrétna podpisová politika je schválená NBÚ, sa zvolil aj spôsob dôveryhodného zverejňovania - Dôveryhodný zoznam podpisových politík a koreňových certifikátov, vo formáte integritného elektronického podpisu. Takýto spôsob v minimálnej miere zaťažuje používateľov zaručeného elektronického podpisu.

 

Dôveryhodný zoznam podpisových politík a koreňových certifikátov
Vo formáte .p7m TrustedList.p7m
Uložený vo formáte .zep TrustedList.zep

 

Dôveryhodný zoznam podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/662/EÚ, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/767/ES
V ľudsky čitateľnej forme
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl_hrf.zip
V strojovo spracovateľnej forme http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl.xml
V tvare CAdES z tsl.xml formy http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl.xml.p7s

 Dokumentácia TL X.509 XML schémy pre dôveryhodný zoznam (pdf, 497kB)

 
2016 © Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57 | mapa stránok | HOMEPAGE