PP pre podpisy a pečate
Podpisová politika pre dokumenty elektronicky podpísané alebo opatrené pečaťou pre štátne orgány.
Zobrazenie DER v XML, Zobrazenie DER v TXT
Platnosť podpisovej politiky od 3. decembra 2013 do 3. decembra 2017
OID: 1.3.158.36061701.1.2.1
Podpisová politika v ASN.1 DER formáte:
20131203000000zsignaturepolicy.der
Hash celého súboru vo formáte DER pre XML typ podpisu
SHA512
F67A64EF348D9ABB0EE97902E57DF12FD24BA3BC6D70BFE4F4B745CDBCB5019
91C94320F11BD350C4B3FBAB591EE4C78044397816A3F5908C93BA23C0EBEC7A7
SHA256
F827B86D71790C63C647ADC37BABFB96B174B85AAC6818EB41357987B82CD637
 
Hash podpisovej politiky v DER formáte pre CMS typ podpisu
SHA256
0577DC958E68ECF855715E8B052BE6CCE19A88A99AD6025A33F88AD5BC1C0355

 

PP pre podpisy a certifikáty bez SHA-1
Podpisová politika pre dokumenty podpísané ZEP v orgánoch štátnej správy.
(policyQES.xer.xml), (policyQes.asn1.txt)
Platnosť podpisovej politiky od 23. augusta 2010 do 31. januára 2014
OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.12
policyQES.der
Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu
SHA1
E15E24F41D6CD38E1F8F81C31CC2737D15B7C1C0
SHA256
4BA97C6E5E244C23D129BF71179FF93A7921D9231C38F6B0DF6E8A5FBDE10DDA
 
Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu
SHA256
7A4C03779BD2C51BCCBD73668A3C30110D7451D9222B4732681866EAEF961E65

 

QES - Ministersvo obrany SR
ZEP v súlade s legislatívou SR určený pre potreby MO SR.
(policyQES.xer.xml), (policyQes.asn1.txt)
Platnosť podpisovej politiky od 1. decembra 2010 do 31. januára 2014
OID: 1.3.158.30845572.1.7.1.1
policyQES.der
Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu
SHA1
36B7EF5062385DB6005E4F174BF3C16E4CBF54D2
SHA256
30E340A9EE3E1F72FE536981D2228309C73AFD63E1031BEA3FAB236E15B6481E
 
Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu
SHA256
04032B8B7E99DBEB043579D69456562975C9F6AC2619ECAB087375E9721DC0CC

 

Všetky schválené podpisové politiky

policyAll-xml-txt.zip

policyAll.der.zip SHA1
C34CDD499431172C6970B452C7DD5E5019D1978A
SHA256
1A9D822574DD79FF9DA3C2F260A523D3771A6D4203B613D692502073341B1F58

 

 
2016 © Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57 | mapa stránok | HOMEPAGE