organizačná štruktúra úradu

 • Riaditeľ úradu
 • NRÚ - námestník riaditeľa úradu
 • OVB - odbor vnútornej bezpečnosti
 • OK - odbor kontroly
 • SP - sekcia previerok
  • OBP - odbor bezpečnostných previerok
  • OIA - odbor informačných analýz
  • OEP - odbor evidencie a podpory
 • - kancelária úradu
  • OMO - odbor medzinárodnej spolupráce a organizačných činností
  • OLP - odbor legislatívy a práva
  • OP - odbor personalistiky
 • SIBEP - sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu
  • OA - odbor akreditácie
  • OC - odbor certifikácie
  • OKB - odbor kybernetickej bezpečnosti
 • SEP - sekcia ekonomiky a prevádzky
  • OF - odbor finančný
  • OMTZ - odbor materiálno-technického zabezpečenia
  • OPr - odbor prevádzky

 

 
2016 © Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57 | mapa stránok | HOMEPAGE