Grafické znázornenie organizačnej štruktúry úradu

Riaditeľ úradu

 • NRÚ - námestník riaditeľa úradu
   
 • AU - vnútorný audítor
   
 • - kancelária úradu
  • OMO - odbor medzinárodných vzťahov a organizačných činností
  • OLP - odbor legislatívy a práva
  • OVB - odbor vnútornej bezpečnosti
  • OP - odbor personalistiky
    
 • SP - sekcia previerok
  • OBA - odbor bezpečnostnej akreditácie
  • OBP - odbor bezpečnostných previerok
  • OIA - odbor informačných analýz
  • OEP - odbor evidencie a podpory
    
 • SE - sekcia ekonomiky
  • OMTZ - odbor materiálno-technického zabezpečenia
  • OF - odbor finančný
    
 • SIBEP - sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu
  • OA - odbor akreditácie
  • OC - odbor certifikácie
  • OKO - odbor kybernetickej ochrany
  • OPr - odbor prevádzky
    
 • OK - odbor kontroly

 
2015 © Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57 | mapa stránok | HOMEPAGE